Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0

Deze bedrijvenvereniging is voortgekomen uit Werkgroep ‘De Hoef weer op één’. Een vijftal speerpunten zijn vastgesteld voor het bedrijventerrein te weten: leegstand, kwaliteit openbare ruimte, functiemenging, verduurzamen en vermarkten. Om nog eens te benadrukken dat visie op de toekomst centraal staat binnen de vereniging werd gekozen voor de toevoeging ‘3.0’.

Leden van de vereniging kunnen in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.

De leden van Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 zijn de bedrijven, vastgoed-eigenaren en onderwijsinstellingen gevestigd op De Hoef. De vereniging kent ook ‘buitengewone’ leden. Dit zijn bedrijven die wél in Amersfoort maar niet op De Hoef gevestigd zijn, en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van De Hoef.

Gedetailleerde kaarten op ruimtelijkeplannen.nl

Deze website van de overheid geeft je onder andere ook meer inzicht in de plannen voor De Hoef met duidelijke topografische kaarten.

Plannen van Amersfoort voor De Hoef

De Hoef West gaat veranderen in een stadswijk waar je kunt wonen en werken. Kijk op de website van de gemeente Amersfoort voor meer info.

Word lid van onze LinkedIn groep

Deze afgeschermde groep is speciaal bedoeld voor en door  alle ondernemers in De Hoef. Voor het uitwisselen van informatie en onderling zaken doen.

Activiteiten

We houden je op deze website graag op de hoogte van de activiteiten die we organiseren.
 

 

 

 

 

Meld je aan als lid van bedrijvenvereniging de Hoef 3.0

Ben je gevestigd op De Hoef of belangstellend om er naar te verhuizen met bedrijf of organisatie? Dan is een lidmaatschap van Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 wellicht interessant. Om de kosten hoef je het niet in ieder geval niet te laten: die bedragen €175,- per jaar (vrijgesteld van BTW).

 

Nieuwsbrief

Heb je onze nieuwsbrief niet ontvangen of ben je geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in en rond bedrijventerrein De Hoef? Lees dan de meeste recente updates.