2e ondernemersenquête regio Utrecht over de effecten Coronacrisis

Bericht namens de Gemeente Amersfoort. 

Beste ondernemer,

In de Coronacrisis komt er veel op u af. We willen zoveel als mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar uw ervaringen. Met deze (2e) ondernemersenquête willen we u vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in uw organisatie als gevolg van de coronacrisis. Met uw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen. De vragen gaan over de gevolgen voor uw onderneming en uw personeel, de effectiviteit van bestaande maatregelen, en de kansen en bedreigingen van de anderhalvemetersamenleving.

www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht

De enquête omvat zeventien vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Uw antwoorden behandelen we volledig vertrouwelijk en zijn niet naar u te herleiden.

Alvast veel dank voor uw medewerking.

AboutLisette Mantel