Gemeenteraad stemt in met 1.300 woningen de Hoef West

Gisteravond 24 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met 1.300 woningen aan het stations gebied de Hoef West. Dit is een bijzondere mijlpaal. Niet in de minste plaats voor alle woningzoekenden in Amersfoort.

In het stationsgebied van de Hoef West zijn vier partijen: Certitudo Capital, Hagedoorn, Camelot, Unifore/ GETGRIPP vergevorderd bezig om woningbouw te realiseren. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen aan de Hoefseweg 11, Inputplein 1, Hoefseweg 1 en Computerweg 1. Daarnaast wordt er circa 15.000 m2 aan kantoren en andere werkruimtes gerealiseerd.

De Hoef West ondergaat een bijzondere transformatie van bedrijventerrein naar een stadsdeel, waarin een combinatie ontstaat van woningbouw, kantoren en onderwijsvoorzieningen. In totaal voorziet het gebied straks in minimaal 2.500 woningen en wil de gemeente 5.000 arbeidsplaatsen behouden. De woningen voorzien in de behoefte van veel woningzoekenden. 35% is bestemd voor sociale huur en 20% voor middenhuur.

Read More
Jleferink 26 maart 2020 0 Comments

Correspondentie windmolens De Hoef

UPDATE 21-3-2020

De initiatiefnemer van Windproject Poort van Amersfoort heeft de gemeente laten weten dat het project momenteel economisch niet meer haalbaar is en wordt stilgelegd.

Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

“Windmolens”

Het bestuur heeft de gemeente Amersfoort kenbaar gemaakt proactief en vooraf geïnformeerd te willen worden over aangevraagde, althans voorgenomen, relevante ruimtelijke wijzigingen op De Hoef. Hieronder valt onder andere het (voornemen) om (omgevings)vergunningen te verlenen voor windmolens of biomassacentrales op De Hoef-Oost. Deze behoefte is ingegeven door de indruk die het bestuur opnieuw bevestigd krijgt dat De Hoef-Oost steeds meer het afvoerputje van het bedrijventerrein wordt, terwijl de focus van de transitie geheel op De Hoef-West  ligt. Hoewel de gemeente een e-mailservice biedt, is deze onvoldoende functioneel geweest om belangrijke onderwerpen eruit te filteren. Het bestuur wil vooraf inspraak willen leveren of de leden willen attenderen op de mogelijkheid een zienswijze te kunnen indienen.

Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”

Read More
Jleferink 19 februari 2020 0 Comments

Correspondentie gebiedsorganisatie De Hoef

Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

“Gebiedsorganisatie”

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 maakt zich zorgen over de gang van zaken omtrent de advisering en het gunnen van de opdracht ter zake van de oprichting van alsmede de uitvoering geven aan de gebiedsorganisatie aan STIPO en/of Bureau Brick. Het bestuur heeft hierover op 18 februari 2020 een brief aan de gemeente Amersfoort geschreven en om opheldering gevraagd vanwege de gewekte schijn hieromtrent. Daarin benadrukt het bestuur dat het de wens is om (gezamenlijk) op te komen voor de belangen van de ondernemers op De Hoef en tegelijkertijd de noodzaak bestaat dat het proces omtrent de oprichting en uitvoering van de gebiedsorganisatie ordentelijk en fair verloopt zonder dat Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 en de gebiedsorganisatie elkaar in de wielen rijden in het licht van de transitieopgave. Het bestuur zet voorshands ook vraagtekens bij de operationele uitvoering en de financiering van de zogenoemde fase II. Verder stelt het bestuur vragen over het feit dat de gebiedsorganisatie dezelfde onderwerpen behandelt als Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0, zoals branding, inspiratie en het ontwikkelen van gezamenlijke belangen. De gebiedsorganisatie lijkt deze taken nu over te willen nemen, maar dan met een ruimere begroting.

Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”

Read More
Jleferink 19 februari 2020 0 Comments