Eindejaarsboodschap 2021 burgemeester Bolsius en wethouder Koşer Kaya

Beste ondernemers,

De coronacrisis vraagt veel van ons uithoudingsvermogen. Opnieuw hebben we met een (avond)lockdown te maken. Met maatregelen die grote gevolgen hebben voor onze samenleving en inwoners. Dit vraagt ook veel van uw organisatie of onderneming. Flexibiliteit, wendbaarheid en incasseringsvermogen.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Een aantal regelingen voor financiële tegemoetkoming is per 1 oktober 2021 gestopt. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is in enkele gevallen nog mogelijk. Financierings- en/of kredietregelingen en belastingmaatregelen zijn nog wel (deels) van kracht. Het corona-adviesteam van de Kamer van Koophandel is bereikbaar voor advies over deze regelingen op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 2117. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over wet- en regelgeving, maatregelen en een lijst met veel gestelde vragen door ondernemers (link). Ook kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer 14033. We hebben misschien niet op alle vragen een antwoord, maar denken uiteraard graag met u mee. Nieuws en actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus vindt u ook op de website van de gemeente Amersfoort.

Wij hebben enorme waardering voor uw inzet en hopen dat u, ondanks alle uitdagingen die op uw pad komen, een mooie kerst en fijne jaarwisseling heeft met eenieder die u lief is. Zorg voor u uzelf, heb oog voor elkaar, blijf verbinding maken en houd vol.

Veel sterkte en kracht toegewenst en alle goeds voor 2022.

Burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Fatma Koşer Kaya

Read More
Lisette Mantel 22 december 2021 0 Comments

Opening calisthenicstoestellen in De Hoef gaat niet door (update)

Na 1,5 jaar is het dan bijna zover. De sportplek met calisthenicstoestellen gaat in november gerealiseerd worden rond de vijver, aan de Plotterweg in Hoefkwartier. Hier sport je met behulp van je eigen lichaamsgewicht.

Samen met de leverancier eXterum heeeft gemeente Amersfoort meerdere bezoeken op locatie gebracht. De gemeente heeft  in de definitieve locatie en verdeling de opmerkingen uit de buurt en de diverse gesprekken meegenomen. Het resultaat wordt een mooi lint met sporttoestellen, gratis toegankelijk voor alle gebruikers van Hoefkwartier. Een plek om elkaar te ontmoeten en sportief bezig te zijn.

Helaas kan de opening van de sporttoestellen maandag 6 december niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Daarom gaan wij bij de toestellen een bordje plaatsen om aandacht te vestigen op het feit dat deze openbaar toegankelijk zijn en dit communiceren wij ook in de omgeving en in onze nieuwsbrief.

Het sport college van ROC ontwikkelt momenteel een QR code waarmee je filmpjes krijgt te zien waarop leerlingen voorbeeld oefeningen doen op de sporttoestellen. Deze QR-code komt in 2022 bij de toestellen te staan.

Er wordt een programmering opgestart om de toestellen te gebruiken.

Bron: Gemeente Amersfoort

Read More
Lisette Mantel 29 november 2021 0 Comments

Computerweg wordt Netwerklaan

Panden aan de Computerweg in Amersfoort krijgen vanaf 1 februari 2023 een nieuw adres. Vanaf dat moment is de naam veranderd in Netwerklaan.

Om onnodige kosten te voorkomen is het aan te raden hier rekening mee te houden bij de aanmaak van drukwerk en dergelijke. Door de ruime overgangstermijn heeft u de gelegenheid om bestaande voorraden op te maken. In de loop van dit jaar ontvangt u van de gemeente uw nieuwe adres of adressen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de komende ontwikkelingen in het gebied.

Mocht u het nieuwe adres al eerder willen ontvangen, neem dan contact op met Jan Dorrestijn van de gemeente Amersfoort, 033-4694738.

Als u in het voortraject heeft aangeven adressering aan een andere straat te wensen, dan kan dit separaat in gang gezet worden en kan een adreswijziging eventueel ook vóór 1 februari 2023 plaatsvinden. 

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Portefeuille De Hoef Oost

Gemeente Amersfoort is voornemens om voor Isselt en De Hoef Oost een pilot op te starten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beide terreinen te revitaliseren en te intensiveren (meer arbeidsplaatsen in hetzelfde gebied). De pilot wordt gefinancierd met een subsidie van de provincie Utrecht.

Gemeente Amersfoort stelt komende periode een plan van aanpak op. Verwachting is dat de bedrijvenvereniging begin 2022 met gemeente om tafel kan om concept plan van aanpak te bespreken. Als de omgevingsvisie vastgesteld is en plan van aanpak rond is, kunnen we dit samen met de gemeente oppakken. Hiervoor zijn we van plan om een werkgroep samen te stellen met leden, die gevestigd zijn op Oost. Daar komen we, als het proces wat verder is, in een nieuwsbrief nog op terug.

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Portefeuille Hoefkwartier, De Hoef West

Ilja de Wolf

Voor De Hoef West, waarvan de naam is gewijzigd in Hoefkwartier is het doel om een gezond, veilig en leefbaar gebied te realiseren waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Onderdeel van de plannen is dat diverse kantoren worden omgebouwd of vervangen door woningen. De eerste gebouwen zijn onlangs al omgebouwd naar appartementen. De verwachting is dat de eerste grootschalige projecten komende 3 maanden gaan starten. Deze projecten, o.a. gelegen aan de Computerweg en Printerweg , starten met slopen van de bestaande gebouwen.

Bedrijvenvereniging De Hoef zit zowel met de stakeholders in het gebied, als met de gemeente periodiek om tafel. Het gesprek met de stakeholders wordt de “Hoefkwartiermakerstafel” genoemd. Onze inzet in dit proces is drieledig:

  1. Behoud van voldoende en kwalitatief verschillende banen, uitgangspunt is behoud van de 5.000 arbeidsplaatsen, die er in 2019 ook waren.
  2. Goede mobiliteit en ruimte voor parkeren van bedrijven, zodat plekken voor straatparkeren niet “opgaan” aan bewoners.
  3. Zorgen dat de huidige bedrijven ook in de nieuwe situatie een goede plek hebben in het gebied, tegen gunstige voorwaarden.

Op elk van deze punten hebben we geen beslissingsmacht, maar we laten onze stem wel horen!

Uitgangspunt was dat er 2.500 wooneenheden zouden komen in het gebied. Inmiddels blijkt uit de optelsom van alle plannen, dat het aantal wooneenheden meer neigt naar 5.000. Dat is te veel. Het belast het gebied, omgeving en infrastructuur te veel. De commissie MilieuEffectRapportage (MER) is tot die conclusie gekomen. Zonder goede MER kan een groot deel van de ontwikkelingen, zoals nu in de plannen opgenomen, niet doorgaan. Gemeente en ontwikkelaars zijn nu aan zet om weer binnen de kaders te komen. Dit proces loopt nu, maar zal de eerste ontwikkelingen waarschijnlijk niet vertragen.

Daarnaast is de Hoefmakerskwartiertafel momenteel bezig met plannen om het gebied te verlevendigen, met een mooi Nederlands woord heet dat “placemaking”. Insteek om jaarrond activiteiten in het gebied te laten plaatsvinden voor bewoners, bedrijven en scholieren in het gebied.

Meer informatie kunt u vinden op www. https://www.amersfoort.nl/project/hoefkwartier.htm of www.hoefkwartier.nl.

 

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Marco Pas beoogd nieuw bestuurslid

Na de Algemene LedenVergadering was er nog een vacature in het bestuur. Marco Pas, vestigingsleider bij Van Dorp installatietechniek, gevestigd aan de Terminalweg op Oost heeft zich hiervoor aangemeld.

Marco heeft inmiddels kennismakingsgesprekken gehad met de huidige bestuursleden. Het bestuur is voornemens om Marco toe te laten treden tot het bestuur. Dat zal formeel via een ALV moeten gebeuren. Tot die tijd is het voorstel van het bestuur Marco me te laten draaien met het bestuur, maar zonder stemrecht. Bestuur is voornemens de portefeuille Hoef Oost door Marco te laten invullen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij uw bezwaar voor 31 december 2021 kenbaar te maken via info@bvdehoef.nl. De eerstvolgende bestuursvergadering is in het nieuwe jaar, zodat Marco, als er geen bezwaren zijn, aan kan schuiven bij de bestuursvergadering.

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Sportivate wil iedere maand een borrel organiseren

Sportivate, waar bewegen centraal staat, heeft plannen om een keer per maand op vrijdag een borrel te organiseren. Iedere borrel wordt gesponsord door een bedrijf van De Hoef en krijgt hiermee wat spreektijd om tijdens de borrel wat te vertellen over zijn/haar bedrijf. Daarnaast heeft Bedrijfsvereniging De Hoef hier ook een gezond aandeel in en zal dit aanstekelijk werken en hebben we de leden van de Bedrijfsvereniging al te pakken. Ieder bedrijf mag twee afgevaardigden sturen. Anders wordt het een bedrijfsborrel en dat is niet de bedoeling. 

  • 1x per maand op vrijdag
  • 16:00 – 17:00 laagdrempelig beweegmoment
  • 17:00 – 18:30 Buurtborrel

Meer informatie volgt binnenkort.

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Maak werk van thuiswerken | Goedopweg

Je favoriete kop koffie, meer werkgeluk en geen minuut in de file. Thuiswerken blijft ook na de coronacrisis populair onder medewerkers. Daarom is het extra belangrijk dat thuiswerken een vaste plek krijgt. Goedopweg geeft Utrechtse werkgevers in jouw omgeving een kosteloos steuntje in de rug bij het maken van een thuiswerkaanpak die past bij het bedrijf.

Werkgevers ontkomen niet meer aan een goede regeling voor het zogenoemde ‘hybride’ werken en reizen, waar thuiswerken een groot onderdeel van is. Volgens onderzoek is dit een blijvende wens onder medewerkers. Urenlange files worden vermeden, werktijd wordt productiever, het is beter voor het milieu en het bespaart (reis)kosten. Uit hetzelfde rapport blijkt echter dat zes op de tien werkgevers nog niet duidelijk hebben hoe er na de coronapandemie wordt omgegaan met thuiswerken. Hier liggen grote kansen!

Goedopweg helpt werkgevers in de provincie Utrecht met 50 of meer medewerkers om thuiswerken een vaste plek te geven. Onze mobiliteitsadviseurs en de experts van Moneypenny Training & Advies zijn gespecialiseerd in thuiswerkvraagstukken. Zij helpen om een praktisch thuiswerkplan en bijbehorende maatregelen uit te denken. En helemaal mooi: Goedopweg betaalt de rekening van dit traject.

Wil je weten hoe dit er werkt in de praktijk? Susan Smulders legt het je uit in deze video. Geef de werkgevers om je heen nu een kans om thuiswerken goed te ondersteunen! In de bijlage vind je alle benodigde informatie

Read More
Lisette Mantel 14 november 2021 0 Comments

Ledenbijeenkomst duurzaam verwarmen

In 2023 alle kantoren naar duurzaamheidslabel C? Gemeente in 2030 energieneutraal? Wat betekent dat voor mij en mijn bedrijf?
Hoe kunnen we verduurzamen? Van het gas af? Hoe dan? Kortom veel vragen en nog weinig antwoorden.
Verduurzamen, veel particulieren en bedrijven willen wel. Echter de wildste verhalen doen de ronde. Vaak is informatie ook verwarrend.
Voor zowel consumenten, als bedrijven is het verduurzamen een zoektocht.

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 nodigt u daarom uit om op maandag 1 november antwoord te krijgen op uw vragen over duurzaam verwarmen.
Verduurzamen is natuurlijk meer dan alleen duurzaam verwarmen, maar duurzaam verwarmen levert wel de meeste hoofdbrekens op.

Gemeente Amersfoort, Hollander Techniek en Warmtebedrijf Amersfoort zullen een bijdrage verzorgen.
De gemeente neemt ons mee in het gemeentelijk beleid en beleidsvoornemens voor De Hoef.
Hollander en het Warmtebedrijf gaan in op welke technieken beschikbaar zijn of komen, zowel individueel, als collectief.
En welke praktische voor- en nadelen daarbij horen.

De bijeenkomst vindt plaats in School voor Techniek, waar we in het instructielokaal voor duurzaam verwarmen welkom zijn. We zijn te gast bij IW Midden, het opleidingsbedrijf in de regio voor installatietechniek.

Vanaf 16.00 uur openen we onze deuren. We starten de voordrachten om 16.10 uur. Rond 17.30 ronden we af en zal er een hapje en drankje klaar staan. Na de voordrachten, kunt u ter plekke u ook de diverse technieken bekijken. Er zijn ook mensen aanwezig die een toelichting kunnen verzorgen.

De school voor techniek vindt u aan de Hardwareweg 15.

Bijeenkomst Duurzaam Verwarmen
Maandag 1 november 2021
Inloop vanaf 16.00 uur, start 16.10 uur
Adres: Hardwareweg 15 te Amersfoort.

Aanmelden kunt via deze link.

Hopelijk tot 1 november!

Bestuur Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0.

Read More
Lisette Mantel 11 oktober 2021 0 Comments

Website Hoefkwartier is live!

Goed nieuws, de website van het Hoefkwartier is live! Neem eens een kijkje op de website.

Read More
Lisette Mantel 1 oktober 2021 0 Comments