Toekomstfonds weer open

Tot 1 mei is de subsidieregeling Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling 2021 weer open. Dit is een financiële bijdrage voor ondernemers die aan innovatieve oplossingen werken voor een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. De afgelopen jaren hebben al ruim 30 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds ontvangen. Ben of ken jij een ondernemer met een uniek en kansrijk plan, voor en door Amersfoort? Klik dan hier

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Subsidie voor schone bedrijfsauto

Amersfoort wordt een duurzame stad met schone lucht. Dit betekent dat er vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Om ervoor te zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen, wordt de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Bedrijven kunnen de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. Lees verder …

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Verleggen intercity van afrit A’dam Centraal naar Amsterdam Zuid

De belangrijkste wijziging voor Amersfoort is dat vanaf 2029 tussen Amersfoort Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol 4 Intercity’s per uur gaan rijden en de Intercity naar Amsterdam Centraal vervalt. De sprinter wordt iets sneller en met een overstap kan men vanuit Amersfoort Centraal 4x per uur naar Amsterdam Centraal rijden. Het OV-gebruik tussen Amersfoort en regio Amsterdam neemt in het gekozen model toe met ca. 30% ten opzichte van 2019, mede vanwege autonome groei en ruimtelijke ontwikkelingen. Ingeschat wordt dat voor ruim de helft van de huidige reizigers vanuit Amersfoort het nieuwe model een verbetering oplevert de hogere Intercity-frequentie naar Duivendrecht, Amsterdam Zuid en Schiphol. Voor één derde van de huidige reizigers uit Amersfoort leidt het model tot achteruitgang vanwege de langere reistijd naar Amsterdam Centraal. Eén achtste van de Amersfoortse reizigers ondervindt geen gevolgen in termen van reistijd of overstappen. Op basis van deze aanvullende analyses wordt geadviseerd om dit nieuwe bedieningsmodel niet ter discussie te stellen. Het levert per saldo meer reizigers op vanuit Amersfoort en de grootste groep huidige reizigers uit Amersfoort gaat erop vooruit. Verder zal, gelet op het principe van ontvlechten van vervoersstromen, het behouden van een reguliere Intercity-verbinding naar Amsterdam Centraal niet haalbaar zijn, zowel vanuit Amersfoort als vanuit Almere. Het advies is daarom om te participeren in de optimalisatiestudie en daarbij zich vooral te richten op verbeteringen voor de groep Amersfoortse reizigers die nadeel van het OV-SAAL besluit ondervindt. Verder is van belang om met betrokken partijen (Metropoolregio Amsterdam, Ministerie, NS en Prorail) tot concrete afspraken te maken over scope en tijdpad van de afgesproken optimalisatiestudie.
 
In mei is er een raadsvergadering (Raad wordt geïnformeerd tijdens de Ronde) over openbaar vervoer per spoor. Voor meer informatie, zie de Statenbrief Stand van zaken Toekomstbeeld Openbaar Vervoer Maart 2021

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Hoefkwartier in ontwikkeling

Op de Hoef West is het Hoefkwartier in ontwikkeling naar een moderne wijk waar mensen kunnen werken, leren en ontspannen. Er komt nieuwbouw en enkele bestaande panden worden verbouwd tot woningen. Zo kun je nu al wonen aan de Lichtpenweg en de Plotterweg. Het wordt een unieke plek in Amersfoort. Er zijn borden geplaatst om iedereen van informatie te voorzien. Deze borden worden steeds aangepast aan de actualiteit.

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Danzigtunnel, verbinding tussen bedrijvenpark Vathorst met de De Hoef

Deze  tunnel onder de A1 verbindt bedrijvenpark Vathorst straks met De Hoef. Om de tunnel goed aan te laten sluiten op de omgeving zijn aanpassingen nodig op bedrijvenpark Vathorst. Hiervoor is een wijziging nodig van zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. De conceptplannen daarvoor worden nu uitgewerkt. De aanpassingen aan het bedrijvenpark bieden ook kansen voor andere verbeteringen. Bijvoorbeeld het creëren van grotere kavels, die beter aansluiten op de vraag naar bedrijfsgrond. Voor het verduurzamen kijken wij onder meer naar energieverbruik, gebruik van zonnepanelen en andere vormen van vervoer.  Lees meer …

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Vacature bestuurslid Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0

Ben je ambitieus, gedreven én wil je tegelijkertijd je steentje bijdragen aan één van de mooiste werklocaties van Amersfoort? Word bestuurslid van BV De Hoef 3.0.

Wat ga je doen?
BV De Hoef 3.0 is een club ondernemende mensen in bedrijven en organisaties die van De Hoef een nog mooiere plek willen maken. Ons kantorenterrein is volop in transitie naar een plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Met een team bestuurders behartigen we de belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op de Hoef, maar zorgen we ook voor mooie ontmoetingen tussen deze bedrijven.

Wat verwachten we van je?
Als vrijwillig bestuurslid, kun je initiatief nemen, of activiteiten op je nemen die je goed passen, of waar je juist in wil groeien? Er zijn 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast ca. 4 activiteiten per jaar. Gedurende het jaar kun je meer of minder werk naar je toe halen, afhankelijk van je interesse en mogelijkheden. De Hoef heeft secretariële ondersteuning tot haar beschikking om je te ondersteunen.

Wat wij bieden

  • Ervaring opdoen als bestuurslid;
  • Enthousiast team van bestuursleden;
  • Kans om te doen waar je goed in bent, of om te leren;
  • Leer de bedrijven in je omgeving goed kennen;
  • Draag je steentje bij aan het terrein waar je zelf werkt!

Wat wij vragen

  • Je bedrijf is gevestigd op De Hoef in Amersfoort;
  • Je bedrijf is of wordt lid van BV De Hoef 3.0;
  • Je bent enthousiast, betrouwbaar en leergierig.

Solliciteren

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen, of wil je meer informatie? Mail je interesse naar info@bvdehoef.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Read More
Lisette Mantel 23 oktober 2020 0 Comments

Nieuwsbrief Amersfoort Business Corona met boodschap burgemeester en wethouder

De nieuwsbrief van Amersfoort Business kun u hier online inzien.

Read More
Lisette Mantel 23 oktober 2020 0 Comments

Nieuwsbrief Hoefkwartier: outdoor Hoef Café gaat niet door

De nieuwsbrief van Gemeente Amersfoort kunt u hier online inzien.

Read More
Lisette Mantel 23 oktober 2020 0 Comments

Tijdelijke openstelling Sligro zelfbedieningsgroothandels oktober 2020

Na afstemming met Bestuur van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en zij op hun beurt met de VNG, zijn sinds donderdagochtend 15 oktober alle zelfbedieningsgroothandels in Nederland tijdelijk open voor consumenten. Dus ook de Sligro-vestiging(en) in uw gemeente. Met deze brief informeren wij u over de motivatie voor deze maatregel en de getroffen voorzieningen om deze, met de groothandel onbekende consumenten op een veilige manier te laten inkopen.

Natuurlijk zijn wij bereid dit verder toe te lichten dan wel in afstemming met u verder te kaderen.

Met vriendelijke groet,
Sligro Food Group Nederland B.V

Read More
Lisette Mantel 23 oktober 2020 0 Comments