Nieuwsflits: Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2020 open voor tweede tranche tot 1 oktober

Werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente Amersfoort bundelen de krachten om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Lees verder …

Read More
Lisette Mantel 8 september 2020 0 Comments

Zomerupdate Onderwijs Arbeidsmarkt

In deze update onder andere aandacht voor:

 • Impact corona op onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Nieuws uit de projecten;
 • Toekenningen subsidies vanuit Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt;
 • Human Capital Agenda regio Utrecht.

Update netwerk onderwijs-arbeidsmarkt augustus 2020

Read More
Lisette Mantel 10 augustus 2020 0 Comments

Bustour WSP 14-21 september 2020

Het WSP helpt werkgevers bij de werving en selectie van personeel en sociaal ondernemen. Wil je meer informatie over de dienstverlening van het WSP? Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) komt in september naar je toe! Met een vintage volkswagenbusje bezoeken accountmanagers industrieterreinen in Amersfoort. Meld je dan aan voor een persoonlijk bedrijfsbezoek tijdens de bustour of bezoek ons bij de bus. Door naar de bedrijven toe te gaan, wil het WSP werkgevers op een laagdrempelige informeren over haar dienstverlening.

Heb je een vraag over personeel of sociaal ondernemen? Je krijgt bij het WSP een vast contactpersoon die je kosteloos helpt. Hij of zij leert je bedrijf kennen en kan zo de werving en selectie voor je overnemen en op maat adviseren. Het WSP heeft zicht op alle werkzoekenden in de arbeidsmarktregio. Juist nu zijn veel mensen op zoek naar werk, waaronder hele goede kandidaten die net in de WW zitten en ZZP-ers op zoek naar een vaste baan.

 • Maandag 14 september: Stationsgebied Amersfoort / Industrieterrein de Isselt
 • Woensdag 23 september: Industrieterrein De Hoef en Calveen in Amersfoort
 • Maandag 28 september: Bunschoten / Vathorst

Flyer Bustour 2

Read More
Lisette Mantel 24 juli 2020 0 Comments

2e ondernemersenquête regio Utrecht over de effecten Coronacrisis

Bericht namens de Gemeente Amersfoort. 

Beste ondernemer,

In de Coronacrisis komt er veel op u af. We willen zoveel als mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar uw ervaringen. Met deze (2e) ondernemersenquête willen we u vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in uw organisatie als gevolg van de coronacrisis. Met uw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen. De vragen gaan over de gevolgen voor uw onderneming en uw personeel, de effectiviteit van bestaande maatregelen, en de kansen en bedreigingen van de anderhalvemetersamenleving.

www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht

De enquête omvat zeventien vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Uw antwoorden behandelen we volledig vertrouwelijk en zijn niet naar u te herleiden.

Alvast veel dank voor uw medewerking.

Read More

Enquête regio Utrecht bij ondernemers (namens Gemeente Amersfoort)

Samen sterk in de coronacrisis

Ondernemerspeiling regio Utrecht

Beste ondernemer,

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op u af. De coronacrisis levert u minder, of juist meer werk op. Wellicht heeft u moeite met het in- of uitlenen van personeel, of met uw liquiditeit en investeringen. In de regio Utrecht willen we zoveel als mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we nu op zoek naar uw ervaringen.

  Met deze eerste regionale ondernemersenquête willen we u vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in uw organisatie als gevolg van de coronacrisis. Met uw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.

  Klik hier om naar de enquête te gaan

   De enquête neemt maximaal tien minuten van uw tijd in beslag en wordt komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij: vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. De enquête staat open tot 27 mei.

   We proberen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Hierdoor kan het zijn dat u deze oproep vanuit verschillende hoeken ontvangt. In dat geval onze excuses daarvoor.

    Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht nu al een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem dan contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie): mailureca@economicboardutrecht.nl.

   Een groep medeondernemers en partners uit de lokale en regionale overheden staat voor u klaar om u te helpen.

Read More

1 jarige opleiding vakman-ondernemer voor ondernemers, personeel en toekomstige ondernemers

Graag brengen we de nieuwe opleiding Vakman-ondernemer onder jullie aandacht brengen. Deze opleiding is niet alleen gefocust op studenten richting Retail maar eigenlijk voor iedere vakrichting en voor alle leeftijdscategorieën, en beslist niet alleen voor jongeren!

Met ingang van het nieuwe schooljaar start MBO-Amersfoort, School voor economie en ondernemen met deze nieuwe 1-jarige opleiding Vakman-ondernemer, niveau 4. Deze nieuwe opleiding is uiteraard geschikt voor iedereen die de ambitie heeft om een eigen onderneming te starten of een bestaande onderneming te innoveren. Ook geschikt voor medewerkers binnen organisaties die hun ondernemend gedrag verder willen ontwikkelen en het geleerde in de huidige praktijk direct kunnen toepassen.

Wellicht ook interessant voor ondernemers die, door de coronacrisis, meer willen investeren in hun personeel om maximaal rendement te halen uit hun inzet als men de tools aangereikt krijgt om meer als ondernemer te denken en te werken.

Brochure Vakman Ondernemer

Read More

Regionaal Perspectief – een online TV Programma gestart voor en door ondernemers uit de regio

De informatiebehoefte van ondernemers in deze coronatijd is erg groot.
Zeker nu de eerste stappen naar een 1,5 meter economie moeten worden gemaakt.
Hoe dan‘ is voor menig bedrijf de vraag. Vanuit die vraag én vanuit de behoefte om elkaar op een positieve manier te helpen in deze bijzondere tijd is door een aantal initiatiefrijke ondernemers gewerkt aan een nieuw TV-format ‘Regionaal Perspectief’ genaamd.

Vanuit een coronaproof opgebouwde studio van Showdesign in Nijkerk zal vanaf dinsdag 12 mei de eerste uitzending plaatsvinden waarin al die organisaties bij elkaar gebracht worden waar jij als ondernemer behoefte aan hebt.

Ondernemer en initiatiefnemer Sylvia Krebber van Projecthuizen.nl weet in korte tijd een team van ondernemers en professionals aan elkaar te verbinden. In minder dan anderhalve week is het format en de website gerealiseerd.

In de eerste uitzending van afgelopen dinsdag (12 mei 2020) zaten een interessant aantal gasten aan tafel:

 • Roderique Engering, Lid RVB Kamer van Koophandel
 • Gert Jan Jansen op de Haar, Ondernemer & Kwartiermaker EBU Economic Board Utrecht
 • Harold Warmelink, Directeur Theater Flint
 • Howard van Dodemondt Theatercollectief De Stad Speelt
 • Ook zal Burgemeester Lucas Bolsius zijn kijk geven op de toekomst
 • De culturele invulling in de eerste uitzending wordt verzorgd door ‘Theatercollectief De Stad Speelt’.

  Presentatie: Connie Maathuis www.conniemaathuis.nl

  Door elkaar op te zoeken worden ideeën geboren, kunnen kansen en mogelijkheden ontstaan en kunnen ondernemers weer door – ook na deze tijd!

  Wij zijn zeer geïnteresseerd naar ondernemers die vragen hebben, informatiebehoefte, kennis willen delen of wellicht vernieuwende business hebben toegepast.

  www.regionaalperspectief.nl

  Read More

  Gezond blijven met de Fysioclub livestreams

  De Fysioclub heeft in deze Corona periode een gratis YouTube platform opgezet met de hele week door live workouts speciaal voor mensen die thuis moeten werken nu en minder bewegen. Ons doel is om iedereen te stimuleren om lekker te blijven bewegen en op een verantwoorde manier zo fit mogelijk te blijven in deze tijd. Werknemers van bedrijventerrein De Hoef zullen wellicht ook een stuk meer thuis werken en hierdoor minder bewegen. Hierdoor kwamen we op het idee om wellicht samen te werken om iedereen fit te houden. Zie onderstaande link voor het YouTube kanaal:

  https://www.youtube.com/channel/UCgoDuJgiZhUx33mJ23dzJww

  Read More

  Nieuwsbrief Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt

  Via deze link kunt u de van de nieuwsbrief van het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt openen.

  Read More
  Lisette Mantel 31 maart 2020 0 Comments