Terugblik op cybersecurity sessie

Op 7 september vond de Cybersecurity sessie en ALV bij het Amersfoortse ICT-bedrijf Felton plaats. Het was een leerzame sessie waarbij soms pijnlijk duidelijk werd hoe kwetsbaar je kunt zijn als ondernemer en dat veiligheid heel iets anders is dan je veilig wanen als het gaat om cybersecurity. Het is geen overbodige luxe om je netwerk goed te (laten) beveiligen te voorkomen dat je (bedrijf) slachtoffer wordt van identiteitsfraude of randsomware. Deze bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

Read More
Jack Waas 28 september 2022 0 Comments

Korte terugblik op de BBQ en ALV

Op dinsdag 28 juni vond de jaarlijkse BBQ plaats, in combinatie met de ALV. Laatstgenoemde werd gehouden bij de MBO school voor techniek aan de Hardwareweg. Daarnaast gaf de gemeente Amersfoort een presentatie over Klimaatadaptatie. Deze presentatie is hier te downloaden.
De barbecue werd iets verder gehouden bij de Garage en werd verzorgd door studenten van Koppel’t.

Read More
Jack Waas 9 juli 2022 0 Comments

Hoefkwartier: stand van zaken en placemaking (bedrijven gezocht!)

Stand van zaken
Voor Hoef West (Hoefkwartier) zijn de ontwikkelingen in volle gang. Nog niet altijd buiten, maar achter de schermen gebeurt van alles. Zo loopt ene traject om de kaders van de herontwikkeling van het gebied aan te passen.

Immers er kwamen te veel (kleine) woningen, waardoor de druk op het gebied en de infrastructuur te groot werd. Dit wordt komende maanden in de gemeenteraad behandeld. Vooralsnog staat het behoud van de 5.000 arbeidsplaatsen nog niet ter discussie.
De bedrijvenvereniging richt zich op 1) behoud van de arbeidsplaatsen, 2) voldoende parkeermogelijkheden voor bedrijven en 3) zittende bedrijven ook in en na de ontwikkelingen een plek geven in het gebied.

Placemaking
Daarnaast zijn we samen met bewoners, onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, eigenaren, woningcorporaties en de gemeente betrokken om het gebied, ook tijdens de ontwikkeling, aantrekkelijk, leefbaar en “happening” te krijgen en te houden.
Dit wordt placemaking genoemd. Vooralsnog wordt er gedacht aan diverse acties/onderdelen, zoals:

 • Natuurlijke momenten aangrijpen om aandacht te vestigen Hoefkwartier: bijvoorbeeld opening van het Celciushuis of start van bouwprojecten.
 • Benutten van potentie; afbeeldingen van wat er gaat komen, rondleidingen
 • HOEF-ROOF; een tijdelijk Hoef-café op een van de daken
 • HOEF-MOVE; sportieve aspecten, zoals een hardloopronde en sporttoestelllen
 • HOEF-HEKKEN; het aankleden van bouwhekken met bijvoorbeeld beplanting, afbeelding van wat het eindplaatje wordt of bouwhek met sporttoestellen

Placemaking is nog in ontwikkeling. Alle partijen zijn enthousiast aan de slag. Binnenkort gaan we de eerste stappen zetten en wordt het buiten zichtbaar.
Dat kan niet zonder hulp van de bedrijven; onze leden, jullie. Daarom onderstaande oproep.

Oproep
Vanuit de bedrijven heeft Visma-Raet aangegeven in placemaking mee te willen doen. Dat is super fijn en goed voor het gebied.

Naast Visma-Raet zijn we op zoek naar bedrijven, gevestigd in De Hoef West of werkzaam in het gebied, die hierin mee willen denken of mee willen doen.

Heb je interesse of nog wat vragen, stuur dan een mail aan info@bvdehoef.nl en Ilja de Wolf neemt contact op.

Read More
Jack Waas 18 mei 2022 0 Comments

Vacature Bestuurslid Bedrijvenvereniging De Hoef

Wat ga je doen?
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 is een club ondernemende mensen in bedrijven en organisaties die van De Hoef een nog mooiere plek willen maken. Ons kantorenterrein is volop in transitie naar een plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Met een team bestuurders behartigen we de belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op de Hoef, maar zorgen we ook voor mooie ontmoetingen tussen deze bedrijven.

Wat verwachten we van je?
Als vrijwillig bestuurslid, kun je initiatief nemen, activiteiten op je nemen die je goed passen of waar je juist in wil groeien? Er zijn 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast ca. 4 activiteiten per jaar. Gedurende het jaar kun je meer of minder werk naar je toe halen, afhankelijk van je interesse en mogelijkheden. Bedrijvenvereniging De Hoef heeft secretariële ondersteuning tot haar beschikking om je te ondersteunen.

Wat wij bieden

 • Ervaring opdoen als bestuurslid
 • Enthousiast team van bestuursleden
 • Kans om te doen waar je goed in bent, of om te leren
 • Leer de bedrijven in je omgeving goed kennen
 • Draag je steentje bij aan het terrein waar je zelf werkt!

Wat wij vragen

 • Je bedrijf is gevestigd op De Hoef Oost in Amersfoort
 • Je bedrijf is of lid wordt van Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0
 • Je bent enthousiast, betrouwbaar en leergierig

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen, of wil je meer informatie? Mail je interesse naar info@bvdehoef.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Read More
Jack Waas 18 mei 2022 0 Comments

Terugblik bijeenkomst Label C

Dinsdag 26 april was het eindelijk zover, we konden weer een fysieke bijeenkomst houden.

We waren te gast bij Moore MTH te Amersfoort in het prachtige gebouw aan de Databankweg.

Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van Label C
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Duurzaam Netwerk Amersfoort, een initiatief van de verschillende bedrijventerreinen die samen met de gemeente het pad van de verduurzaming optrekt gaf een uitgebreide presentatie over label C.  Deze presentatie werd gegeven door de Roger Ooms van Oomsarchitecten gevestigd op de Wieken Vinkenhoef die zich inzet voor een duurzaam Amersfoort en Melissa Mackaaij projectmanager op het gebied van duurzaamheid bij de Gemeente Amersfoort.

Jeff van Gestel van Van Dorp installaties gaf vervolgens ook een presentatie over de huidige situatie op De Hoef qua labels en wat zijn de quick wins die te behalen zijn.

Na deze presentaties en de nodige vragen die beantwoord werden konden we nog wat netwerken onder het genot van een heerlijk drankje inclusief goed verzorgde bittergarnituur.

Al met al een zeer interessante en geslaagde bijeenkomst.

Download hier de presentaties van Van Dorp en Duurzaam Netwerk Amersfoort van de bijeenkomst.

Read More
Jack Waas 18 mei 2022 0 Comments

Eindejaarsboodschap 2021 burgemeester Bolsius en wethouder Koşer Kaya

Beste ondernemers,

De coronacrisis vraagt veel van ons uithoudingsvermogen. Opnieuw hebben we met een (avond)lockdown te maken. Met maatregelen die grote gevolgen hebben voor onze samenleving en inwoners. Dit vraagt ook veel van uw organisatie of onderneming. Flexibiliteit, wendbaarheid en incasseringsvermogen.

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Een aantal regelingen voor financiële tegemoetkoming is per 1 oktober 2021 gestopt. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is in enkele gevallen nog mogelijk. Financierings- en/of kredietregelingen en belastingmaatregelen zijn nog wel (deels) van kracht. Het corona-adviesteam van de Kamer van Koophandel is bereikbaar voor advies over deze regelingen op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 2117. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over wet- en regelgeving, maatregelen en een lijst met veel gestelde vragen door ondernemers (link). Ook kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer 14033. We hebben misschien niet op alle vragen een antwoord, maar denken uiteraard graag met u mee. Nieuws en actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus vindt u ook op de website van de gemeente Amersfoort.

Wij hebben enorme waardering voor uw inzet en hopen dat u, ondanks alle uitdagingen die op uw pad komen, een mooie kerst en fijne jaarwisseling heeft met eenieder die u lief is. Zorg voor u uzelf, heb oog voor elkaar, blijf verbinding maken en houd vol.

Veel sterkte en kracht toegewenst en alle goeds voor 2022.

Burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Fatma Koşer Kaya

Read More
Lisette Mantel 22 december 2021 0 Comments

Opening calisthenicstoestellen in De Hoef gaat niet door (update)

Na 1,5 jaar is het dan bijna zover. De sportplek met calisthenicstoestellen gaat in november gerealiseerd worden rond de vijver, aan de Plotterweg in Hoefkwartier. Hier sport je met behulp van je eigen lichaamsgewicht.

Samen met de leverancier eXterum heeeft gemeente Amersfoort meerdere bezoeken op locatie gebracht. De gemeente heeft  in de definitieve locatie en verdeling de opmerkingen uit de buurt en de diverse gesprekken meegenomen. Het resultaat wordt een mooi lint met sporttoestellen, gratis toegankelijk voor alle gebruikers van Hoefkwartier. Een plek om elkaar te ontmoeten en sportief bezig te zijn.

Helaas kan de opening van de sporttoestellen maandag 6 december niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Daarom gaan wij bij de toestellen een bordje plaatsen om aandacht te vestigen op het feit dat deze openbaar toegankelijk zijn en dit communiceren wij ook in de omgeving en in onze nieuwsbrief.

Het sport college van ROC ontwikkelt momenteel een QR code waarmee je filmpjes krijgt te zien waarop leerlingen voorbeeld oefeningen doen op de sporttoestellen. Deze QR-code komt in 2022 bij de toestellen te staan.

Er wordt een programmering opgestart om de toestellen te gebruiken.

Bron: Gemeente Amersfoort

Read More
Lisette Mantel 29 november 2021 0 Comments

Computerweg wordt Netwerklaan

Panden aan de Computerweg in Amersfoort krijgen vanaf 1 februari 2023 een nieuw adres. Vanaf dat moment is de naam veranderd in Netwerklaan.

Om onnodige kosten te voorkomen is het aan te raden hier rekening mee te houden bij de aanmaak van drukwerk en dergelijke. Door de ruime overgangstermijn heeft u de gelegenheid om bestaande voorraden op te maken. In de loop van dit jaar ontvangt u van de gemeente uw nieuwe adres of adressen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de komende ontwikkelingen in het gebied.

Mocht u het nieuwe adres al eerder willen ontvangen, neem dan contact op met Jan Dorrestijn van de gemeente Amersfoort, 033-4694738.

Als u in het voortraject heeft aangeven adressering aan een andere straat te wensen, dan kan dit separaat in gang gezet worden en kan een adreswijziging eventueel ook vóór 1 februari 2023 plaatsvinden. 

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Portefeuille De Hoef Oost

Gemeente Amersfoort is voornemens om voor Isselt en De Hoef Oost een pilot op te starten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beide terreinen te revitaliseren en te intensiveren (meer arbeidsplaatsen in hetzelfde gebied). De pilot wordt gefinancierd met een subsidie van de provincie Utrecht.

Gemeente Amersfoort stelt komende periode een plan van aanpak op. Verwachting is dat de bedrijvenvereniging begin 2022 met gemeente om tafel kan om concept plan van aanpak te bespreken. Als de omgevingsvisie vastgesteld is en plan van aanpak rond is, kunnen we dit samen met de gemeente oppakken. Hiervoor zijn we van plan om een werkgroep samen te stellen met leden, die gevestigd zijn op Oost. Daar komen we, als het proces wat verder is, in een nieuwsbrief nog op terug.

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Portefeuille Hoefkwartier, De Hoef West

Ilja de Wolf

Voor De Hoef West, waarvan de naam is gewijzigd in Hoefkwartier is het doel om een gezond, veilig en leefbaar gebied te realiseren waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Onderdeel van de plannen is dat diverse kantoren worden omgebouwd of vervangen door woningen. De eerste gebouwen zijn onlangs al omgebouwd naar appartementen. De verwachting is dat de eerste grootschalige projecten komende 3 maanden gaan starten. Deze projecten, o.a. gelegen aan de Computerweg en Printerweg , starten met slopen van de bestaande gebouwen.

Bedrijvenvereniging De Hoef zit zowel met de stakeholders in het gebied, als met de gemeente periodiek om tafel. Het gesprek met de stakeholders wordt de “Hoefkwartiermakerstafel” genoemd. Onze inzet in dit proces is drieledig:

 1. Behoud van voldoende en kwalitatief verschillende banen, uitgangspunt is behoud van de 5.000 arbeidsplaatsen, die er in 2019 ook waren.
 2. Goede mobiliteit en ruimte voor parkeren van bedrijven, zodat plekken voor straatparkeren niet “opgaan” aan bewoners.
 3. Zorgen dat de huidige bedrijven ook in de nieuwe situatie een goede plek hebben in het gebied, tegen gunstige voorwaarden.

Op elk van deze punten hebben we geen beslissingsmacht, maar we laten onze stem wel horen!

Uitgangspunt was dat er 2.500 wooneenheden zouden komen in het gebied. Inmiddels blijkt uit de optelsom van alle plannen, dat het aantal wooneenheden meer neigt naar 5.000. Dat is te veel. Het belast het gebied, omgeving en infrastructuur te veel. De commissie MilieuEffectRapportage (MER) is tot die conclusie gekomen. Zonder goede MER kan een groot deel van de ontwikkelingen, zoals nu in de plannen opgenomen, niet doorgaan. Gemeente en ontwikkelaars zijn nu aan zet om weer binnen de kaders te komen. Dit proces loopt nu, maar zal de eerste ontwikkelingen waarschijnlijk niet vertragen.

Daarnaast is de Hoefmakerskwartiertafel momenteel bezig met plannen om het gebied te verlevendigen, met een mooi Nederlands woord heet dat “placemaking”. Insteek om jaarrond activiteiten in het gebied te laten plaatsvinden voor bewoners, bedrijven en scholieren in het gebied.

Meer informatie kunt u vinden op www. https://www.amersfoort.nl/project/hoefkwartier.htm of www.hoefkwartier.nl.

 

Read More
Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments