Coronatestlocatie Hardwareweg 11

Coronatestlocatie Hardwareweg 11
GGD regio Utrecht opent medio de derde week van juni 2021 in het pand aan de Hardwareweg 11 een coronatestlocatie. Iedereen die verschijnselen van het coronavirus heeft kan zich op deze locatie gratis laten testen.

Openingstijden
De testlocatie is straks zeven dagen per week open van 8.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Het pand aan de Hardwareweg beschikt over een groot aantal parkeerplaatsen. We verwachten geen overlast voor de buurt of de omliggende panden.

Testlocatie Rijtuigenloods sluit
Sinds juni 2020 huurt GGD regio Utrecht een ruimte in de Rijtuigenloods aan het Piet Mondriaanplein. Het contract loopt eind augustus af. Om deze reden is GGD regio Utrecht op zoek gegaan naar een andere geschikte locatie. Ondanks dat de besmettingen, mede door het vaccineren, afnemen blijft de mogelijkheid om te testen ook na de zomerperiode noodzakelijk. Hoe lang de GGD gebruik maakt van de testlocatie aan de Hardwareweg 11 is nog niet te zeggen.

De ondernemers rondom de Hardwareweg, Modemweg, Softwareweg en aan de Plotterweg worden per brief geïnformeerd.

Read More
Lisette Mantel 21 juni 2021 0 Comments

Hulp van WSP regio Amersfoort en Leerwerkloket bij personeel, scholing en sociaal ondernemen

Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) en het Leerwerkloket regio Amersfoort (LWL) werken samen om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel en adviseren over scholing op de werkvloer, leerwerktrajecten en sociaal ondernemen. Ben je op zoek naar personeel of wil je (nieuwe) werknemers een leerwerktraject aanbieden? Neem dan contact op met het WSP of Leerwerkloket.

Wie zijn wij

Het WSP is een samenwerking van UWV met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort: de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest. Het WSP geeft persoonlijk en kosteloos advies en ondersteunt werkgevers bij de werving en selectie van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken daarbij samen met het Leerwerkloket.

Het Leerwerkloket is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, ROC’s en werkgevers in de regio. Het LWL geeft jaarlijks meer dan 500 adviezen aan werkgevers, opleiders en individuele kandidaten over de aansluiting van onderwijs met de actuele arbeidsmarkt.

Hulp bij het vinden van personeel

Wij bieden personeel op maat, nemen de zorg van werving en selectie van je over en kunnen jou informeren over eventuele subsidies en regelingen bij indiensttreding van een kandidaat. Je krijgt een vaste accountmanager als contactpersoon. Hij of zij inventariseert al je wensen tijdens een gesprek en bedrijfsbezoek. Op basis van competenties, werkervaring en opleidingsniveau maken zij een eerste selectie van werkzoekenden die je vacature goed kunnen vervullen. Je kunt daarna zelf in gesprek met de kandidaten en een keuze maken.

De accountmanagers van het WSP kennen de kandidaten goed en weten hierdoor goed wie binnen je bedrijf past. Door de persoonlijke benadering en achtergrondkennis kunnen zij een goede match maken. Heb je een passende werknemer gevonden? Je accountmanager geeft meer informatie over de eventuele (financiële) voordelen voor jou als werkgever bij het in dienst nemen van de kandidaat.

Leven lang ontwikkelen

Iedereen, van 16 tot 67 jaar en met of zonder uitkering, die vragen heeft over leren en werken kan gratis terecht bij het Leerwerkloket voor hulp bij het zoeken naar een werkplek of opleiding waar je op je plek bent. Ook als werkgever en als opleider kan je bij ons terecht. We geven graag advies over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt. Samen met het WSP stimuleert het Leerwerkloket werkgevers leerwerkbanen aan te bieden en geeft het advies in alle trajecten met een leercomponent.

Kansen voor iedereen

We streven naar kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Samen met jou als ondernemer willen we dit realiseren. Denk je al langer na over sociaal ondernemen, maar weet je niet hoe je het aan kunt pakken? We inspireren en ondersteunen werkgevers om inclusief te denken bij hun personeelsbeleid.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten en webinars waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. Momenteel worden de voorlichtingen online gegeven. Ook organiseren we elke 2 maanden de online Banenmarkt via LinkedIn. Zie ook de uitnodiging in deze nieuwsbrief.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: https://www.wspregioamersfoort.nl en https://leerwerksite.nl/.

Neem contact op met Jantine van den Burg – Buitenhuis van WSP regio Amersfoort via j.buitenhuis@amersfoort.nl of Hans Eijsink van Leerwerkloket regio Amersfoort via HJJ.Eijsink@amersfoort.nl

 

Read More
Lisette Mantel 1 april 2021 0 Comments

Vacature bestuurslid

Ben jij ondernemer op De Hoef Oost, ben je ambitieus, gedreven én wil je tegelijkertijd je steentje bijdragen aan één van de mooiste werklocaties van Amersfoort? Word bestuurslid van de Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0.

Wat ga je doen?
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 is een club ondernemende mensen in bedrijven en organisaties die van De Hoef een nog mooiere plek willen maken. Ons kantorenterrein is volop in transitie naar een plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Met een team bestuurders behartigen we de belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op de Hoef, maar zorgen we ook voor mooie ontmoetingen tussen deze bedrijven.

Wat verwachten we van je?
Als vrijwillig bestuurslid, kun je initiatief nemen, activiteiten op je nemen die je goed passen of waar je juist in wil groeien? Er zijn 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast ca. 4 activiteiten per jaar. Gedurende het jaar kun je meer of minder werk naar je toe halen, afhankelijk van je interesse en mogelijkheden. Bedrijvenvereniging De Hoef heeft secretariële ondersteuning tot haar beschikking om je te ondersteunen.

Wat wij bieden
– Ervaring opdoen als bestuurslid;
– Enthousiast team van bestuursleden;
– Kans om te doen waar je goed in bent, of om te leren;
– Leer de bedrijven in je omgeving goed kennen;
– Draag je steentje bij aan het terrein waar je zelf werkt!

Wat wij vragen
– Je bedrijf is gevestigd op De Hoef Oost in Amersfoort;
– Je bedrijf is of lid wordt van Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0;
– Je bent enthousiast, betrouwbaar en leergierig.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen, of wil je meer informatie? Mail je interesse naar info@bvdehoef.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Asfaltreparatie A28 | A28 DICHT tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort Vathorst

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in maart werkzaamheden uit aan de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en  Amersfoort-Vathorst, in beide richtingen. De laatste updates zijn terug te vinden bij vanAnaarBeter.

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Toekomstfonds weer open

Tot 1 mei is de subsidieregeling Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling 2021 weer open. Dit is een financiële bijdrage voor ondernemers die aan innovatieve oplossingen werken voor een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. De afgelopen jaren hebben al ruim 30 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds ontvangen. Ben of ken jij een ondernemer met een uniek en kansrijk plan, voor en door Amersfoort? Klik dan hier

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Subsidie voor schone bedrijfsauto

Amersfoort wordt een duurzame stad met schone lucht. Dit betekent dat er vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Om ervoor te zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen, wordt de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Bedrijven kunnen de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. Lees verder …

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Verleggen intercity van afrit A’dam Centraal naar Amsterdam Zuid

De belangrijkste wijziging voor Amersfoort is dat vanaf 2029 tussen Amersfoort Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol 4 Intercity’s per uur gaan rijden en de Intercity naar Amsterdam Centraal vervalt. De sprinter wordt iets sneller en met een overstap kan men vanuit Amersfoort Centraal 4x per uur naar Amsterdam Centraal rijden. Het OV-gebruik tussen Amersfoort en regio Amsterdam neemt in het gekozen model toe met ca. 30% ten opzichte van 2019, mede vanwege autonome groei en ruimtelijke ontwikkelingen. Ingeschat wordt dat voor ruim de helft van de huidige reizigers vanuit Amersfoort het nieuwe model een verbetering oplevert de hogere Intercity-frequentie naar Duivendrecht, Amsterdam Zuid en Schiphol. Voor één derde van de huidige reizigers uit Amersfoort leidt het model tot achteruitgang vanwege de langere reistijd naar Amsterdam Centraal. Eén achtste van de Amersfoortse reizigers ondervindt geen gevolgen in termen van reistijd of overstappen. Op basis van deze aanvullende analyses wordt geadviseerd om dit nieuwe bedieningsmodel niet ter discussie te stellen. Het levert per saldo meer reizigers op vanuit Amersfoort en de grootste groep huidige reizigers uit Amersfoort gaat erop vooruit. Verder zal, gelet op het principe van ontvlechten van vervoersstromen, het behouden van een reguliere Intercity-verbinding naar Amsterdam Centraal niet haalbaar zijn, zowel vanuit Amersfoort als vanuit Almere. Het advies is daarom om te participeren in de optimalisatiestudie en daarbij zich vooral te richten op verbeteringen voor de groep Amersfoortse reizigers die nadeel van het OV-SAAL besluit ondervindt. Verder is van belang om met betrokken partijen (Metropoolregio Amsterdam, Ministerie, NS en Prorail) tot concrete afspraken te maken over scope en tijdpad van de afgesproken optimalisatiestudie.
 
In mei is er een raadsvergadering (Raad wordt geïnformeerd tijdens de Ronde) over openbaar vervoer per spoor. Voor meer informatie, zie de Statenbrief Stand van zaken Toekomstbeeld Openbaar Vervoer Maart 2021

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Hoefkwartier in ontwikkeling

Op de Hoef West is het Hoefkwartier in ontwikkeling naar een moderne wijk waar mensen kunnen werken, leren en ontspannen. Er komt nieuwbouw en enkele bestaande panden worden verbouwd tot woningen. Zo kun je nu al wonen aan de Lichtpenweg en de Plotterweg. Het wordt een unieke plek in Amersfoort. Er zijn borden geplaatst om iedereen van informatie te voorzien. Deze borden worden steeds aangepast aan de actualiteit.

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

Danzigtunnel, verbinding tussen bedrijvenpark Vathorst met de De Hoef

Deze  tunnel onder de A1 verbindt bedrijvenpark Vathorst straks met De Hoef. Om de tunnel goed aan te laten sluiten op de omgeving zijn aanpassingen nodig op bedrijvenpark Vathorst. Hiervoor is een wijziging nodig van zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. De conceptplannen daarvoor worden nu uitgewerkt. De aanpassingen aan het bedrijvenpark bieden ook kansen voor andere verbeteringen. Bijvoorbeeld het creëren van grotere kavels, die beter aansluiten op de vraag naar bedrijfsgrond. Voor het verduurzamen kijken wij onder meer naar energieverbruik, gebruik van zonnepanelen en andere vormen van vervoer.  Lees meer …

Read More
Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments