Regionaal Perspectief – een online TV Programma gestart voor en door ondernemers uit de regio

De informatiebehoefte van ondernemers in deze coronatijd is erg groot.
Zeker nu de eerste stappen naar een 1,5 meter economie moeten worden gemaakt.
Hoe dan‘ is voor menig bedrijf de vraag. Vanuit die vraag én vanuit de behoefte om elkaar op een positieve manier te helpen in deze bijzondere tijd is door een aantal initiatiefrijke ondernemers gewerkt aan een nieuw TV-format ‘Regionaal Perspectief’ genaamd.

Vanuit een coronaproof opgebouwde studio van Showdesign in Nijkerk zal vanaf dinsdag 12 mei de eerste uitzending plaatsvinden waarin al die organisaties bij elkaar gebracht worden waar jij als ondernemer behoefte aan hebt.

Ondernemer en initiatiefnemer Sylvia Krebber van Projecthuizen.nl weet in korte tijd een team van ondernemers en professionals aan elkaar te verbinden. In minder dan anderhalve week is het format en de website gerealiseerd.

In de eerste uitzending van afgelopen dinsdag (12 mei 2020) zaten een interessant aantal gasten aan tafel:

 • Roderique Engering, Lid RVB Kamer van Koophandel
 • Gert Jan Jansen op de Haar, Ondernemer & Kwartiermaker EBU Economic Board Utrecht
 • Harold Warmelink, Directeur Theater Flint
 • Howard van Dodemondt Theatercollectief De Stad Speelt
 • Ook zal Burgemeester Lucas Bolsius zijn kijk geven op de toekomst
 • De culturele invulling in de eerste uitzending wordt verzorgd door ‘Theatercollectief De Stad Speelt’.

  Presentatie: Connie Maathuis www.conniemaathuis.nl

  Door elkaar op te zoeken worden ideeën geboren, kunnen kansen en mogelijkheden ontstaan en kunnen ondernemers weer door – ook na deze tijd!

  Wij zijn zeer geïnteresseerd naar ondernemers die vragen hebben, informatiebehoefte, kennis willen delen of wellicht vernieuwende business hebben toegepast.

  www.regionaalperspectief.nl

  Read More

  Gezond blijven met de Fysioclub livestreams

  De Fysioclub heeft in deze Corona periode een gratis YouTube platform opgezet met de hele week door live workouts speciaal voor mensen die thuis moeten werken nu en minder bewegen. Ons doel is om iedereen te stimuleren om lekker te blijven bewegen en op een verantwoorde manier zo fit mogelijk te blijven in deze tijd. Werknemers van bedrijventerrein De Hoef zullen wellicht ook een stuk meer thuis werken en hierdoor minder bewegen. Hierdoor kwamen we op het idee om wellicht samen te werken om iedereen fit te houden. Zie onderstaande link voor het YouTube kanaal:

  https://www.youtube.com/channel/UCgoDuJgiZhUx33mJ23dzJww

  Read More

  Nieuwsbrief Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt

  Via deze link kunt u de van de nieuwsbrief van het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt openen.

  Read More
  Lisette Mantel 31 maart 2020 0 Comments

  Nieuwsbrief Amersfoort Business: Mooie initiatieven voor en door lokale ondernemers

  Via deze link kunt u de van de nieuwsbrief van Amersfoort Business openen.

  Read More
  Lisette Mantel 26 maart 2020 0 Comments

  Gemeenteraad stemt in met 1.300 woningen de Hoef West

  Gisteravond 24 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met 1.300 woningen aan het stations gebied de Hoef West. Dit is een bijzondere mijlpaal. Niet in de minste plaats voor alle woningzoekenden in Amersfoort.

  In het stationsgebied van de Hoef West zijn vier partijen: Certitudo Capital, Hagedoorn, Camelot, Unifore/ GETGRIPP vergevorderd bezig om woningbouw te realiseren. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen aan de Hoefseweg 11, Inputplein 1, Hoefseweg 1 en Computerweg 1. Daarnaast wordt er circa 15.000 m2 aan kantoren en andere werkruimtes gerealiseerd.

  De Hoef West ondergaat een bijzondere transformatie van bedrijventerrein naar een stadsdeel, waarin een combinatie ontstaat van woningbouw, kantoren en onderwijsvoorzieningen. In totaal voorziet het gebied straks in minimaal 2.500 woningen en wil de gemeente 5.000 arbeidsplaatsen behouden. De woningen voorzien in de behoefte van veel woningzoekenden. 35% is bestemd voor sociale huur en 20% voor middenhuur.

  Read More
  Jleferink 26 maart 2020 0 Comments

  Extra financiële ondersteuning voor in Amersfoort gevestigde ondernemers en ZZP’ers

  Bericht namens de Gemeente Amersfoort. 

  Naast het landelijke noodpakket (link) voor alle ondernemers om hun bedrijf door de coronacrisis te slepen heeft de gemeente Amersfoort extra regelingen.

  1.Extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Amersfoort gevestigde ondernemers en zzp-ers.

  De tijdelijke ondersteuning kan uit twee voorzieningen bestaan:

  • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Uitstel van aflossing is mogelijk. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen. Binnen vier weken na uw aanvraag besluit de gemeente of u in aanmerking komt.

  Ondernemers kunnen zich hiervoor melden via de site van de gemeente Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/bericht/extra-tijdelijke-financiele-ondersteuning-voor-in-amersfoort-gevestigde-ondernemers-en-zzp-ers.htm

  1. Gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers vanuit Belastingen

  Betalingsregeling

  Heeft u problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen? Stuur dan een mail met het verzoek om een betalingsregeling naar de afdeling Belastingen (belastingen@amersfoort.nl). U kunt uw betaling dan spreiden over 8 maanden. Uw eigen verklaring dat dit te maken heeft met het coronavirus is voldoende om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling. Als u wilt kunt u telefonisch overleggen met een medewerker van Belastingen via 14 033.

   Aanslagen reclamebelasting

  De aanslagen reclamebelasting (voor de binnenstad) en BIZ Euterpeplein en BIZ Neptunusplein worden pas in september verzonden.

  Invorderingsrente

  De invorderingsrente (dat is rente die in rekening wordt gebracht bij te late betaling) wordt verlaagd naar 0,01%.

  Read More
  Lisette Mantel 18 maart 2020 0 Comments

  Correspondentie windmolens De Hoef

  UPDATE 21-3-2020

  De initiatiefnemer van Windproject Poort van Amersfoort heeft de gemeente laten weten dat het project momenteel economisch niet meer haalbaar is en wordt stilgelegd.

  Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

  “Windmolens”

  Het bestuur heeft de gemeente Amersfoort kenbaar gemaakt proactief en vooraf geïnformeerd te willen worden over aangevraagde, althans voorgenomen, relevante ruimtelijke wijzigingen op De Hoef. Hieronder valt onder andere het (voornemen) om (omgevings)vergunningen te verlenen voor windmolens of biomassacentrales op De Hoef-Oost. Deze behoefte is ingegeven door de indruk die het bestuur opnieuw bevestigd krijgt dat De Hoef-Oost steeds meer het afvoerputje van het bedrijventerrein wordt, terwijl de focus van de transitie geheel op De Hoef-West  ligt. Hoewel de gemeente een e-mailservice biedt, is deze onvoldoende functioneel geweest om belangrijke onderwerpen eruit te filteren. Het bestuur wil vooraf inspraak willen leveren of de leden willen attenderen op de mogelijkheid een zienswijze te kunnen indienen.

  Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”

  Read More
  Jleferink 19 februari 2020 0 Comments

  Correspondentie gebiedsorganisatie De Hoef

  Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

  “Gebiedsorganisatie”

  Het bestuur van de Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 maakt zich zorgen over de gang van zaken omtrent de advisering en het gunnen van de opdracht ter zake van de oprichting van alsmede de uitvoering geven aan de gebiedsorganisatie aan STIPO en/of Bureau Brick. Het bestuur heeft hierover op 18 februari 2020 een brief aan de gemeente Amersfoort geschreven en om opheldering gevraagd vanwege de gewekte schijn hieromtrent. Daarin benadrukt het bestuur dat het de wens is om (gezamenlijk) op te komen voor de belangen van de ondernemers op De Hoef en tegelijkertijd de noodzaak bestaat dat het proces omtrent de oprichting en uitvoering van de gebiedsorganisatie ordentelijk en fair verloopt zonder dat Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 en de gebiedsorganisatie elkaar in de wielen rijden in het licht van de transitieopgave. Het bestuur zet voorshands ook vraagtekens bij de operationele uitvoering en de financiering van de zogenoemde fase II. Verder stelt het bestuur vragen over het feit dat de gebiedsorganisatie dezelfde onderwerpen behandelt als Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0, zoals branding, inspiratie en het ontwikkelen van gezamenlijke belangen. De gebiedsorganisatie lijkt deze taken nu over te willen nemen, maar dan met een ruimere begroting.

  Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”

  Read More
  Jleferink 19 februari 2020 0 Comments