Correspondentie windmolens De Hoef

Jleferink 19 februari 2020 0 Comments

UPDATE 21-3-2020

De initiatiefnemer van Windproject Poort van Amersfoort heeft de gemeente laten weten dat het project momenteel economisch niet meer haalbaar is en wordt stilgelegd.

Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

“Windmolens”

Het bestuur heeft de gemeente Amersfoort kenbaar gemaakt proactief en vooraf geïnformeerd te willen worden over aangevraagde, althans voorgenomen, relevante ruimtelijke wijzigingen op De Hoef. Hieronder valt onder andere het (voornemen) om (omgevings)vergunningen te verlenen voor windmolens of biomassacentrales op De Hoef-Oost. Deze behoefte is ingegeven door de indruk die het bestuur opnieuw bevestigd krijgt dat De Hoef-Oost steeds meer het afvoerputje van het bedrijventerrein wordt, terwijl de focus van de transitie geheel op De Hoef-West  ligt. Hoewel de gemeente een e-mailservice biedt, is deze onvoldoende functioneel geweest om belangrijke onderwerpen eruit te filteren. Het bestuur wil vooraf inspraak willen leveren of de leden willen attenderen op de mogelijkheid een zienswijze te kunnen indienen.

Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”