Hoe is het zo gekomen?
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 is voortgekomen uit Werkgroep ‘De Hoef weer op één’ nadat in 2011 een heldere visie is geformuleerd waarvoor De Hoef dient te staan. Een 5-tal speerpunten zijn vastgesteld voor het bedrijventerrein te weten: leegstand, kwaliteit openbare ruimte, functiemenging, verduurzamen en vermarkten. Om nog eens te benadrukken dat visie op de toekomst centraal staat binnen de vereniging werd gekozen voor de duiding ‘3.0’.
Wie nemen er deel en waarom?
Met ‘3.0’ wordt uitdrukking gegeven aan een toekomstgerichte werkwijze waarbij de leden van de vereniging in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.

De leden van Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 zijn de bedrijven en vastgoed-eigenaren gevestigd op De Hoef. De vereniging kent ook ‘buitengewone’ leden. Dit zijn bedrijven die wél in Amersfoort maar niet op De Hoef gevestigd zijn, en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van De Hoef.

Samen doen
Wij (de ondernemende bedrijven op De Hoef) zijn tot de conclusie gekomen dat we ‘geen zin meer hebben om te wachten’. Waarop, wisten we zelf intussen ook niet meer, maar wel dat we vonden en vinden dat er weer wat moet verbeteren, meer ondernemend moeten zijn. En dat zijn we gewoon gaan doen! Zo vond bijvoorbeeld medio 2014 een groots TransitieOntbijt plaats, waarbij de behoeften van en voor ondernemers op De Hoef in kaart werd gebracht. Het leverde veel ‘voer’ op, genoeg om de komende tijd van een bedrijVEN- naar bedrijVIG terrein te veranderen.

Door de mogelijke komst van een azielzoekerscentrum op De Hoef ging de schijnwerper flink op het bedrijventerrein te staan en medio 2017 is de transitie naar een plek om te ‘wonen, werken, leren en recreëren’ volop gaande.

Geschiedenis van de Hoef

2011

De Hoef weer op één!

2014

TransitieOntbijt

2017

De transitie naar een plek om te ‘wonen, werken, leren en recreëren’

Geef een antwoord