Op De Hoef e.o. zijn prachtige bedrijven gehuisvest; via deze ‘schijnwerper’ maakt u steeds nader kennis met één van onze leden. Op dit moment staat in het licht:

ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassenen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. Met 1800 medewerkers wordt het onderwijs verzorgd voor ongeveer 24.000 studenten.

 

 

 

 

 

 


Wat gebeurt er allemaal met en rondom ROC Midden Nederland op de Campus?
Op de Hoef bouwt ROC Midden Nederland aan een campus. Op deze campus staan twee moderne leslocaties.
Door de campus ontstaat een herkenbare en dynamische plek voor innovatief mbo-onderwijs in Amersfoort; voor de studenten maar ook voor de bedrijven in de regio Amersfoort en op de Hoef. De campus stelt studenten in de gelegenheid cros-over opleidingen te volgen, netwerken voor de toekomst te vormen en eenvoudig door te stromen naar opleidingen van een hoger niveau.

Uitbreiding op De Hoef
Het nieuwe pand aan de Disketteweg 2-4 op de Campus van ROC Midden Nederland is inmiddels in gebruik genomen door de studenten van het Creative College, per september 2017 volgen het ICT College en het Business & Administration College.

Nieuwe opleidingen
Per 1 september 2017 start ook de nieuwe niveau-2-opleiding Servicemedewerker. Studenten worden hiermee breed opgeleid om later als servicegerichte duizendpoot bij organisaties aan de slag te gaan. Studenten volgen de opleiding in de context Zorg en Welzijn, Zakelijk en Commercieel of Sport en Evenementen. De opleiding komt tegemoet aan de wensen van het werkveld om de studenten op niveau 2 breder op te leiden met meer aandacht voor de zogenaamde ‘soft skills’.

Het ROC Midden Nederland verzorgt op de campus opleidingen in de domeinen Techniek, sport Welzijn, Business & Administration, ICT en de Creatieve Industrie. Meer lezen of weten over deze boeiende ontwikkeling op de campus? Lees op https://www.rocmn.nl/ – hier staan ook de diverse adresgegevens op vermeld.

Bekijk voor de nieuwe brede niveau 2 opleiding Servicemedewerker onderstaand informatiefilmpje.

 

Geef een reactie