Waarom het TransitieAtelier?

Het TransitieAtelier is ontstaan vanuit de gedachte dat de bijzondere economische tijd waarin we leven benut moet worden om er goede dingen uit te halen. Menigeen laat zich door bewoordingen als de crisis en anderszins, terugdrukken in zijn of haar bedrijf en kijkt niet of nauwelijks meer naar de buitenwereld. Wij – de ondernemende bedrijven op De Hoef – vinden dat er wat moet gebeuren en dat we daar ZELF mee moeten starten. Hoe? Door alle belanghebbenden te informeren en inspireren, verbinden en verbazen, te prikkelen. Food for thought dus. Maar ook om te netwerken, om elkaar te leren kennen, allemaal nodig om te komen van een bedrijvEN- naar een bedrijvIG terrein. Dit alles in een nieuwe setting, het TransitieAtelier.

Is het alleen voor bedrijven op De Hoef?

Nee, zeer zeker niet! Graag zien we zoveel mogelijk ondernemende mensen van De Hoef deelnemen en ook later in het TransitieAtelier verschijnen, maar het gaat er ook om dat we ‘Amersfoort-breed’ gaan kijken wat de mogelijkheden gaan zijn door verbinding met elkaar te zoeken. We hebben op De Hoef erg veel plek en plaats voor nieuwe ondernemers en als het TransitieAtelier hen er toe kan aansporen om óók naar Amersfoort (en dan het liefst De Hoef) te komen, dan zijn we enorm geslaagd in onze missie! Ondernemende mensen trekken elkaar aan, toch?

Is het een eenmalige ontmoeting?

Nee, zeker niet. De kickoff van het TransitieAtelier vond plaats in mei 2014 middels een zogenaamd TransitieOntbijt waarin Marcoen Hopstaken ons op inspirerende wijze voorhield hoe we elkaar kunnen informeren, inspireren, verbinden. Uiteraard was er ook toen tijd om te netwerken. Het gaat per slot van rekening ook om zaken doen! We gaan in 2015 bezig met de opstart van het ‘virtuele deel’ van het TransitieAtelier. De goede ideeën die in 2014 zijn ontstaan kunnen langs die weg verder worden ontwikkeld. Het initiatief wordt mede ondersteund door de Kamer van Koophandel trouwens.

Komt er ook een landelijke uitrol?

Wie weet. We zien dat er wel van diverse kanten al belangstelling voor het fenomeen is en als uiteindelijk ‘Het TransitieAtelier’ zijn landelijke uitrol mag hebben: prima! Maar de uitrol van het idee en de tryout vindt op De Hoef in Amersfoort plaats. Als bakermat van vele goede en mooie andere projecten die hier al zijn en nog opgestart gaan worden.

Waarom zou je meedoen?

Omdat je het belangrijk vindt om andere ondernemers (en overige stakeholders) te leren kennen op De Hoef en daarbuiten. Omdat je graag zaken wilt doen met elkaar. Omdat je geïnformeerd en geïnspireerd wilt worden. Omdat je niet meer wilt afwachten om te zien wat anderen (niet) doen. Omdat je ook je steentje wilt bijdragen en het belangrijk vindt om jouw kennis, kunde en ervaring te delen. Allemaal redenen om je dus aan te melden voor een taak in de verdere uitrol!

Geef een antwoord