Portefeuille Hoefkwartier, De Hoef West

Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Ilja de Wolf

Voor De Hoef West, waarvan de naam is gewijzigd in Hoefkwartier is het doel om een gezond, veilig en leefbaar gebied te realiseren waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Onderdeel van de plannen is dat diverse kantoren worden omgebouwd of vervangen door woningen. De eerste gebouwen zijn onlangs al omgebouwd naar appartementen. De verwachting is dat de eerste grootschalige projecten komende 3 maanden gaan starten. Deze projecten, o.a. gelegen aan de Computerweg en Printerweg , starten met slopen van de bestaande gebouwen.

Bedrijvenvereniging De Hoef zit zowel met de stakeholders in het gebied, als met de gemeente periodiek om tafel. Het gesprek met de stakeholders wordt de “Hoefkwartiermakerstafel” genoemd. Onze inzet in dit proces is drieledig:

  1. Behoud van voldoende en kwalitatief verschillende banen, uitgangspunt is behoud van de 5.000 arbeidsplaatsen, die er in 2019 ook waren.
  2. Goede mobiliteit en ruimte voor parkeren van bedrijven, zodat plekken voor straatparkeren niet “opgaan” aan bewoners.
  3. Zorgen dat de huidige bedrijven ook in de nieuwe situatie een goede plek hebben in het gebied, tegen gunstige voorwaarden.

Op elk van deze punten hebben we geen beslissingsmacht, maar we laten onze stem wel horen!

Uitgangspunt was dat er 2.500 wooneenheden zouden komen in het gebied. Inmiddels blijkt uit de optelsom van alle plannen, dat het aantal wooneenheden meer neigt naar 5.000. Dat is te veel. Het belast het gebied, omgeving en infrastructuur te veel. De commissie MilieuEffectRapportage (MER) is tot die conclusie gekomen. Zonder goede MER kan een groot deel van de ontwikkelingen, zoals nu in de plannen opgenomen, niet doorgaan. Gemeente en ontwikkelaars zijn nu aan zet om weer binnen de kaders te komen. Dit proces loopt nu, maar zal de eerste ontwikkelingen waarschijnlijk niet vertragen.

Daarnaast is de Hoefmakerskwartiertafel momenteel bezig met plannen om het gebied te verlevendigen, met een mooi Nederlands woord heet dat “placemaking”. Insteek om jaarrond activiteiten in het gebied te laten plaatsvinden voor bewoners, bedrijven en scholieren in het gebied.

Meer informatie kunt u vinden op www. https://www.amersfoort.nl/project/hoefkwartier.htm of www.hoefkwartier.nl.

 

AboutLisette Mantel