Correspondentie gebiedsorganisatie De Hoef

Jleferink 19 februari 2020 0 Comments

Het bestuur van BV De Hoef 3.0 heeft de afgelopen tijd verschillende brieven verstuurd in het belang van de ondernemers van De Hoef. Onderstaand kunt u de verschillende brieven downloaden:

“Gebiedsorganisatie”

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 maakt zich zorgen over de gang van zaken omtrent de advisering en het gunnen van de opdracht ter zake van de oprichting van alsmede de uitvoering geven aan de gebiedsorganisatie aan STIPO en/of Bureau Brick. Het bestuur heeft hierover op 18 februari 2020 een brief aan de gemeente Amersfoort geschreven en om opheldering gevraagd vanwege de gewekte schijn hieromtrent. Daarin benadrukt het bestuur dat het de wens is om (gezamenlijk) op te komen voor de belangen van de ondernemers op De Hoef en tegelijkertijd de noodzaak bestaat dat het proces omtrent de oprichting en uitvoering van de gebiedsorganisatie ordentelijk en fair verloopt zonder dat Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0 en de gebiedsorganisatie elkaar in de wielen rijden in het licht van de transitieopgave. Het bestuur zet voorshands ook vraagtekens bij de operationele uitvoering en de financiering van de zogenoemde fase II. Verder stelt het bestuur vragen over het feit dat de gebiedsorganisatie dezelfde onderwerpen behandelt als Bedrijven Vereniging De Hoef 3.0, zoals branding, inspiratie en het ontwikkelen van gezamenlijke belangen. De gebiedsorganisatie lijkt deze taken nu over te willen nemen, maar dan met een ruimere begroting.

Deze brief kunt u hier downloaden. Wij houden u op de hoogte over een reactie van de gemeente Amersfoort.”