Hoefkwartier: stand van zaken en placemaking (bedrijven gezocht!)

Jack Waas 18 mei 2022 0 Comments

Stand van zaken
Voor Hoef West (Hoefkwartier) zijn de ontwikkelingen in volle gang. Nog niet altijd buiten, maar achter de schermen gebeurt van alles. Zo loopt ene traject om de kaders van de herontwikkeling van het gebied aan te passen.

Immers er kwamen te veel (kleine) woningen, waardoor de druk op het gebied en de infrastructuur te groot werd. Dit wordt komende maanden in de gemeenteraad behandeld. Vooralsnog staat het behoud van de 5.000 arbeidsplaatsen nog niet ter discussie.
De bedrijvenvereniging richt zich op 1) behoud van de arbeidsplaatsen, 2) voldoende parkeermogelijkheden voor bedrijven en 3) zittende bedrijven ook in en na de ontwikkelingen een plek geven in het gebied.

Placemaking
Daarnaast zijn we samen met bewoners, onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, eigenaren, woningcorporaties en de gemeente betrokken om het gebied, ook tijdens de ontwikkeling, aantrekkelijk, leefbaar en “happening” te krijgen en te houden.
Dit wordt placemaking genoemd. Vooralsnog wordt er gedacht aan diverse acties/onderdelen, zoals:

  • Natuurlijke momenten aangrijpen om aandacht te vestigen Hoefkwartier: bijvoorbeeld opening van het Celciushuis of start van bouwprojecten.
  • Benutten van potentie; afbeeldingen van wat er gaat komen, rondleidingen
  • HOEF-ROOF; een tijdelijk Hoef-café op een van de daken
  • HOEF-MOVE; sportieve aspecten, zoals een hardloopronde en sporttoestelllen
  • HOEF-HEKKEN; het aankleden van bouwhekken met bijvoorbeeld beplanting, afbeelding van wat het eindplaatje wordt of bouwhek met sporttoestellen

Placemaking is nog in ontwikkeling. Alle partijen zijn enthousiast aan de slag. Binnenkort gaan we de eerste stappen zetten en wordt het buiten zichtbaar.
Dat kan niet zonder hulp van de bedrijven; onze leden, jullie. Daarom onderstaande oproep.

Oproep
Vanuit de bedrijven heeft Visma-Raet aangegeven in placemaking mee te willen doen. Dat is super fijn en goed voor het gebied.

Naast Visma-Raet zijn we op zoek naar bedrijven, gevestigd in De Hoef West of werkzaam in het gebied, die hierin mee willen denken of mee willen doen.

Heb je interesse of nog wat vragen, stuur dan een mail aan info@bvdehoef.nl en Ilja de Wolf neemt contact op.

AboutJack Waas