Portefeuille De Hoef Oost

Lisette Mantel 22 november 2021 0 Comments

Gemeente Amersfoort is voornemens om voor Isselt en De Hoef Oost een pilot op te starten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beide terreinen te revitaliseren en te intensiveren (meer arbeidsplaatsen in hetzelfde gebied). De pilot wordt gefinancierd met een subsidie van de provincie Utrecht.

Gemeente Amersfoort stelt komende periode een plan van aanpak op. Verwachting is dat de bedrijvenvereniging begin 2022 met gemeente om tafel kan om concept plan van aanpak te bespreken. Als de omgevingsvisie vastgesteld is en plan van aanpak rond is, kunnen we dit samen met de gemeente oppakken. Hiervoor zijn we van plan om een werkgroep samen te stellen met leden, die gevestigd zijn op Oost. Daar komen we, als het proces wat verder is, in een nieuwsbrief nog op terug.

AboutLisette Mantel